Daha Güvenli Öğrenci Servisleri İçin Ne Yapılmalı?

Daha Güvenli Öğrenci Servisleri İçin Ne Yapılmalı?

Daha Güvenli Öğrenci Servisleri İçin Ne Yapılmalı?

2017 ve 2018 eğitim öğretim yılı takvimi büyük bir heyecanla başladı. Öğrencilerin ve velilerin yanı sıra öğretmenler de öğrencileri ile buluşmaktan büyük bir mutluluk duymakta ve birlikte verimli bir yıl geçirmek için tüm planlarını yapmış bulunmaktalar. Hem öğretmenlere hem de öğrencilere bu yeni eğitim yılında başarılar diliyor, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı öğretmenlerimize gönül rahatlığı ile teslim ediyoruz.

Daha güçlü ve ne istediğini bilen, ayakları yere sağlam basan nesiller yetiştirmek için öğretmenlerimizin çabaları ve emekleri göz ardı edilemeyecek kadar büyüktür. Öğretmenlerimiz çocuklarımızı sadece gelecekteki öğrenimleri için değil, hayata da hazırlamaktadırlar. Bir eğitimci tüm öğrencilerini iyi birer birey olabilmeleri için onların ihtiyacı olan tüm bilgileri sunmakta ve onlarla deneyimlerini de paylaşmaktadır. Hızlı büyüyen ve gelişmiş ülkelerin tamamında eğitim hayatı sadece teknik bilgilerle değil, hayata dair uygulamalarla da karşımıza çıkıyor. Çocuklarımızın analitik düşünme becerilerini geliştirmek ve gelecekte karşılarına çıkacak sorunlara karşı onları donanımlı birer birey olarak hazırlamak oldukça önemli bir konudur. Ailelerin bu konuda göz ardı etmemesi gereken konu ise, eğitim sadece okulda değil, evde de devam etmektedir. Öğretmenlerin bilgilerine ve tecrübelerine katkı olarak aileler çocukların eğitimine evde de katkı sağlamalı, hem okul bilgilerini pekiştirmek hem de bireysel becerilerini ilerletmelerini sağlamak için onlara yardımcı olmalıdır.

Eğitim ve öğretim yılının bize getirdiği sorunların başında ise eğitim yılının ilk günü yaşanan yoğun trafik bulunuyor. Şehrimizde öğrenciler okullarına ulaşabilmek için ağırlıklı olarak okul servislerini tercih etmektedirler. Bunun yanı sıra toplu taşıma ve diğer ulaşım araçları da öğrenciler tarafından yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Yoğun trafik yüzünden trafik akışında aksaklıklar meydana gelmekte ve trafikte bulunan kişiler zamanında gidecekleri yere ulaşma konusunda sıkıntı çekmektedirler. Trafik yoğunluğu özellikle okul saatlerinden önce ve akşam okul çıkışlarında yaşanmaktadır. Bu saatler aynı zamanda mesai başlangıcı ve mesai bitişi saatleri ile de çakışmakta olduğundan yoğun trafik kaçınılmaz hale gelmektedir.

Peki, ne yapmalı?

Servis araçları kullanmak:

Öğrencilerin okul ulaşımında servis tercih etmeleri hem veliler için hem de öğrenciler için güvenilir bir ulaşım aracıdır. Toplu taşıma araçlarında kaybedilen vakit öğrenci servislerinde telafi edilebilmekte ve öğrenciler okullarına zamanında yetişebilmektedirler. Veliler ve öğretmenler aynı servis aracını paylaşarak servis içindeki düzenin sağlanması konusunda da etkili bir rol oynayabilirler. Öğrencilerin güvenliği için servis araçlarının ve şoförlerinin yeterli donanıma ve deneyime sahip kişiler arasından seçilmesi oldukça önemlidir. Trafik kurallarına uyan, hız limitlerini aşmayan ve servis içerisinde öğrencilerin disiplinin sağlama yetisine sahip kişiler tarafından yapılan taşımacılık güven teşkil eden ve her iki tarafı da memnun edecek bir olgudur.

Ailelerin çocuklarını bilinçlendirmesi:

Ailelerin güvenilir bir servis aracı bulduktan sonra sadece servis şoförü ve öğretmenlerin deneyimleri güvenli ulaşım için yeterli değildir. Çocuklara servis içerisinde nasıl davranmaları gerektiği konusunda bilgi vermek ve öncelikli olarak kendi güvenliklerini sağlayabilmeleri için neler yapmaları gerektiği onlarla paylaşılmalıdır. Servis içerisinde aşırı hareketlerde bulunmak, yüksek sesle konuşmak, kavga etmek ve diğer davranışların şoförün dikkatini dağıtarak kazalara yol açabileceği ve bu durumunda hem kendi hayatını hem de servis içindeki diğer arkadaşlarının hayatını tehlikeye atacağı öğrenci ile açık bir şekilde paylaşılmalıdır.

Okul yönetiminin servis araçlarını denetlemesi:

Öğrencilerin ve öğretmenlerin trafikteki güvenliğini sağlayabilmek adına okul yönetimlerinin belirli aralıklarla bu araçları denetlemesi ve gerekirse servis şoförlerine çeşitli bilgilendirmelerde bulunması daha sağlıklı bir ulaşımın sağlanmasına yardımcı olur. Öğrencilerin de bu bilinçlendirme çalışmalarına dahil edilmesi ile okul taşımacılığı daha da güvenli bir hale gelebilir.